#skummetihamre

Brandskummet från Hamrebranden kan förbjudas

1:39 min

Nu utreder Kemikalieinspektionen om det b-skum som förorenade flera brunnar i byn Hamre ska förbjudas eftersom skummet innehåller hälsofarlig ämnen och förorenar dricksvatten under lång tid.

Det b-skum som räddningstjänsten använde för att släcka husbranden i Hamre förorenade dricksvattnet i flera brunnar.

Räddningstjänsten använde skum för att släcka men också för att skydda andra hus från att börja brinna.

Och det var mycket skum som användes, det berättar bybon Lena Norell:

– Vi gick ner till grannen, då stod vi i skummet. Det var skum på hela gårdsplanen, till anklarna nästan.

Nu är ett förbud aktuellt. 

– Någon form av användningsbegränsning, någon form av förbud kommer vi att ge förslag på, säger Jenny Ivarsson, utredare på Kemikalieinspektionen, som ska presentera sina förslag 22 december. 

Kemikalieinspektionen har sedan årsskiftet ett uppdrag att utreda PFAS-användningen i samhället. PFAS finns i många olika material, men Kemikalieinspektionen inriktar sig på brandskum.

– Vi har gett oss på brandskum först för att användningen innebär en direkt exponering av miljön.

I Kemikalieinspektions arbete har Hamre blivit en viktig pusselbit, eftersom man där har kunnat se vad som kan hända med miljön när man använder nyare brandskum.

– Hamre är just att man använde den nya generationens brandskum, den användning som vi ser i dag.

Med mindre användning av skum med skadliga ämnen minskar risken för att andra ska behöva bekymra sig för sitt vatten i framtiden. Vattnet är viktigt, speciellt för de som har egen brunn. 

– Det är något av det viktigaste du har, ditt egna vatten, säger Jan Hansson, boende i Hamre. 

Här hittar du alla artiklar i vår granskning #skummetihamre.