Kontakt med förskolan viktig för barn med cancer

1:40 min

Förskolan har en mycket central roll för barn som drabbas av svår sjukdom. Det visar en avhandling från högskolan i Borås.

Barnsköterskan Laura Darcy har följt 13 barn mellan 1 och 6 år från tidpunkten för deras cancerdiagnos och följande tre år. Med studien ville hon lyfta fram barnens eget perspektiv på hur det är att leva med en allvarlig sjukdom, något som görs väldigt sällan inom den medicinska forskningen.

I djupintervjuerna med barnen varje halvår har vikten av förskolan och att inte bli bortglömd, utkristalliserats som något väldigt centralt för barnen.

–  En liten tjej som jag pratade med var så ledsen. Förskolan hade glömt att bjuda in henne på sommaravslutningen. Så det var därför hon var ledsen, inte för behandlingar eller hälsan.

Andra viktiga saker kan vara att barnens klädkrok med namn får vara kvar på förskolan, eller att bilder finns på väggen och att barnens namn ropas upp, även om de inte är där.

– De vill inte sluta existera bara för att de inte är på plats, forsätter Laura Darcy.

Ulrika Larsson är konsultsjuksköterska vid Barncancercentrum på drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Hon gör ofta besök på olika förskolor för att berätta om cancerdiagnosen som deras kamrat just fått. Hon vill uppmana förskolor att våga ta mer plats. Att fråga efter barnen och att bjuda in dem till utflykter och utelek.

–  Även om man sitter i vagnen upplever barnet stimuli, och så somnar man oftast på väg hem i vagnen. Men då har man i alla fall sett livet.

Referens till studien: The everyday lige of young Children through their cancer projectory

Mer om Laura Darcys studier och barns upplevelser av cancer hör du i dagens Vetandets väld, klockan 12:10 i P1.