Expert: Attacker mot IS förenliga med folkrätten

2:10 min

Även i natt har franska stridsflygplan bombat mål i terrororganisationen IS starkaste fäste, staden Raqqa i Syrien. För att ytterligare kunna intensifiera bombräderna mot IS kommer Frankrike även att skicka ett hangarfartyg till östra Medelhavet.

 

 


Efter attackerna i Paris har Frankrike genomfört kraftiga bombningar mot IS i Syrien, bland annat i staden Raqqa. Attackerna mot IS har stöd i folkrätten, enligt professor Ove Bring.

Det atomdrivna fartyget Charles de Gaulle, med 26 stridsflygplan ombord, kommer att trefaldiga kapaciteten att utföra attacker, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Efter attackerna i Paris har Frankrike genomfört kraftiga bombningar mot IS i Syrien, bland annat i Raqqa.

Attackerna mot IS har stöd i folkrätten, enligt professor Ove Bring.

– Även om de här angreppen på franskt territorium inte hade ägt rum, så hade Frankrike kunnat vara med och bomba militära ställningar och IS högkvarter i staden Raqqa, därför att de hade då agerat i kollektivt självförsvar, främst med Irak som hotas av IS, säger Ove Bring, som är professor emeritus i folkrätt, knuten till Stockholms universitet.

Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 slog USA och Storbritannien till militärt mot talibaner och terrornätverket Al-Qaida i Afghanistan. Handlingarna rapporterades som självförsvar mot internationell terrorism och det var en förklaring som accepterades av FN:s säkerhetsråd.

Sedan dess är det allmänt vedertaget att folkrätten ger en möjlighet att slå tillbaka militärt mot internationell terrorism, enligt Ove Bring.

När det gäller terrorrörelsen IS så är hela deras krigföring att betrakta som olaglig, säger han.

– Folkrättsligt så är det inte olagligt att vara en upprorsrörelse i ett inbördeskrig. Men IS är inte en vanlig syrisk upprorsrörelse. IS är en internationell aktör, som vill hota Syriens suveränitet, som vill hota Iraks suveränitet. Ingenting som IS gör i Syrien är lagligt, säger Ove Bring.

I Sverige utreds för närvarande om det ska bli förbjudet att strida för terrorgrupper utomlands. Ove Bring anser att det skulle vara helt förenligt med folkrätten i fallet IS.

Samtidigt tror Ove Bring att helgens attack i Paris kan bidra till att den internationella insatsen mot IS kommer att trappas upp.

Allt fler länder verkar komma fram till att det krävs insatser mot IS både på hemmaplan och i Syrien och Irak, säger han.

– Jag tror det håller på att växa fram en uppfattning inom Nato-kretsar att nu gäller det att försöka slå IS sönder och samman i dess högkvarter i Syrien och på det sätter komma åt terrorismens kärna.