Genmodifiering med ny teknik kan ske utan tillstånd

1:38 min

För att få odla genmodifierade växter, så kallade GMO som innehåller främmande gener krävs tillstånd från Jordbruksverket. Men jordbruksväxter som är framtagna med den nya genmodifieringstekniken, CRISPR/Cas9-tekniken, kan få odlas utan tillstånd.

Jens Sundström berättar att han just fått klartecken från Jordbruksverket att han inte behöver tillstånd för att odla en växt som har genförändrats, muterats, med hjälp av CRISPR/Cas9.

– Svaret från Jordbruksverket var att eftersom det inte finns något främmande DNA kvar så räknas det inte som GMO, säger Jens Sundström.

I det här fallet handlar det om en mutation som forskarna har gjort av en speciell gen i försöksväxten backtrav. Genen styr bildandet av ståndare i backtravens blommor och genom att främmande genmaterial förts in i backtraven med hjölp av CRISPR/Cas9 har genen muterat. Den har stängts av och det gör att forskarna bättre kan förstå vilka gener som påverkar bildandet av ståndare.

Eftersom främmande genmaterial förts in i plantan är den i det här läget en GMO, men i nästa läge kan forskarna avlägsna de främmande generna, samtidigt som själva mutationen finns kvar. Men eftersom de främmande generna är borta betraktas det inte längre som en GMO, växten kan inte skiljas från en växt som skapats med traditionell växtförädling, enligt Jens Sundström.

Han och kollegan Stefan Jansson har gjort sina ansökningar till Jordbruksverket främst för att få svar på om CRISPR/Cas9-tekniken kan användas utan de tillstånd som krävs för GMO-odling. Eftersom GMO-odling omgärdas av ett krångligt och dyrt regelverk gynnas forskningen nu eftersom den nya tekniken inte behöver ett speciellt tillstånd.