#skummetihamre

"Det kliade på hela kroppen när jag duschade"

1:19 min

Efter villabranden i Hamre vill Livsmedelsverket nu lägga till ytterligare ett skadligt ämne som ska testas när det finns misstankar om att dricksvatten förorenats. Ämnet finns i det brandskum som räddningstjänsten använde vid branden. 

I Hamre har mer omfattande vattenprover visat att dricksvattnet har stora mängder av ett ämne som heter 6:2 FTS. Ämnet fanns i skummet som räddningstjänsten använde på platsen, och det kan vara skadligt för människor.

– 6:2 FTS ansamlas inte i kroppen, men det kan ändå samlas i njurarna och har alltså en viss giftighet, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Förutom 6:2 FTS finns olika former av pfas-ämnen i brandskummet. När kommuner tagit prover i vissa brunnar för att se om det fanns skadliga ämnen har man använt Livsmedelsverkets rekommendationer, som inte är uppdaterade enligt de senaste forskningsrönen. Där finns inte 6:2 FTS med.

Som vi berättat tidigare har Hudiksvalls kommun fått kritik från experter för att de inte redan i dag har med ämnet i sina tester, för att få en bättre överblick över föroreningens omfattning. 

Hamrebon Marlene Larsson har varit bekymrad över vad som kan tänkas finnas i vattnet:

– Man var ju väldigt orolig. Det kändes obehagligt att vattnet var konstigt. När man duschade i det kliade det i hela kroppen. Det kändes inte alls bra.

Och nu överväger Livsmedelsverket att ta med det i sina rekommendationer, och i det arbetet har branden i Hamre spelat en stor roll.

– Ja, det är ett av de exempel som vi tittat på. Nya exempel på föroreningssituationer som vi tycker är relevanta att diskutera, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Vad lutar det åt? Ser det ut att 6:2 FTS kommer att komma med?

– Ja, det lutar åt det.

Här hittar du all rapportering under vår granskning #skummetihamre.