Planer på att sälja sjukhuset

Hälso- och Sjukvårdsberedningen i Region Skåne diskuterar nu ett förslag om att sälja sjukhuset i Ängelholm.
För att kringgå den så kallade stopplagen som innebär att akutsjukhus inte får säljas, så tänker region Skåne driva akuten i egen regi, men sälja resten av sjukhuset. Det har spekulerats kring att regionen skulle stänga akuten i Ängelholm och lägga den verksamheten i Helsingborg, men det tillbakavisar regionrådet Henrik Hammar.