Särskilt begåvade barn misstas ofta för att ha diagnoser

2:58 min

Särskilt begåvande barn misstas ofta för att ha olika diagnoser. Och handskas man inte med detta på rätt sätt, så kan det sluta i depression för barnet. Det berättar psykologen och experten Anita Kullander från Rättvik, som föreläser om detta i Borlänge ikväll.

Med särbegåvad menas en snabb och effektiv inlärningsförmåga, med ett IQ över 115.

– Man märker inte att barnet är begåvat först, utan man tror oftast att det är något fel på barnet, det här kan ju inte sitta stilla, man tror att det är diagnoser. Men de som vet vad det handlar om kan se det redan vid två års ålder. Då märker man oftast att de har ett ordförråd som är mer avancerat och att de kan skämta, säger Anita Kullander.

Men högt begåvade barn är ovanligt.

– Vi har svårt att se någon som är framåt, och vi får också ofta höra att det jämnar ut sig, man kan vara lite före. Men om man är ett år före när man är fyra år så är man fyra år före när man är åtta. Så avståndet ökar.

Vad händer om man inte är uppmärksam på detta, vad händer då?

– Då händer att barn kommer till mig med frågeställningar om diagnoser, adhd, aspberger, trotssyndrom, förståndshandikapp. Vi har ett stort nätverk med familjer med särbegåvade barn och väldigt många är deprimerade. Alldeles för många går med suicidtankar, säger Anita Kullander.

Anita Kullander föreläser ikväll i Hagaskolans aula i Borlänge klockan 18.00