فرانسه از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای کمک کرده‌است

برای مبارزه در برابر داعش، اکنون دولت فرانسه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان کمک شده‌است. فرانسه به بند همبستگی قرارداد میان کشورهای اروپایی اشاره می‌کند. به باور ملینا بریتز، پژوهشگر و مدرس در دانشگاه دفاعی، سویدن مجبور به دادن کمک نظامی نیست.

_ ما در برابر فرانسه بیشتر تعهد سیاسی داریم، ما مجبور نیستیم به فرانسه کمک نظامی کنیم. اینکه ما انتخاب می‌کنیم و می‌خواهیم این کمک را کنیم بحث دیگری است.

در اساسنامه اتحادیه اروپا آمده است: اگر یکی از کشورهای عضو مورد حمله نظامی قرار می‌گیرد، کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا موظف اند کشور مذکور را از هر نگاه کمک و پشتیبانی کنند. به عقیده ملینا بریتز اما این وظیفه برای سویدن به عنوان یک کشور غیر متحد در امور نظامی، امر بسیار روشن نیست.

سیاستمداران سویدن می‌توانند تصمیم بگیرند که به فرانسه کمک نظامی کنند، ولی از نگاه قرارداد سویدن تعهدی نبسته و وظیفه هم ندارد این کار را انجام بدهد. احزاب لیبرال مردم و دموکرات مسیحی اظهار داشته اند در صورت نیاز، سویدن مایل است برای حمایت فرانسه هواپیماهای جنگنده‌ یاس بفرستد.

این برای اولین بار است که کشور اروپایی می‌خواهد از بند همبستگی و تعهدات قرارداد سال ۲۰۰۹ استفاده کند. اکنون یک بار دیگر همبستگی کشورهای اتحادیه اروپا در آزمون زمان قرار گرفته‌است. این همبستگی در گذشته در بحث‌های پناهندگی، بحران اقتصادی و سوریه زیاد قوی نبود.

_ اظهارات سیاسی و انجام کمک‌ در حرف خیلی قوی هستند. به باور من این کمک‌ها در عمل بسیار متفاوت خواهند بود. امکانات کشورها و وضعیت آن زمان خاص بالای تصمیم کشورها اثر می‌گذارد.