Musikbranschen växer online

2:52 min

Musikbranschen fortsätter att växa. Ifjol omsatte den 8,2 miljarder kr, och vi lägger alltmer pengar på musik som uppkopplade på nätet. Det visar årets statistik från branschorganisationen Musiksverige.

Organisationens vd Linda Portnoff ser ett skifte.

- På samma sätt som skiftet gick från fysiska skivor till Spotify-abonnemang så ser vi nu att från att vi tittar på analog tv förflyttas det ut till webben så det är webb-tv, webb-radio och det är fortsättningsvis också att vi har online-intäkter för Spotify, säger Pornoff.

Statistiken omfattar de fem åren mellan 2009 och 2014 och är som vanligt uppdelad i tre kategorier: live-musik i form av konserter, intäkter från inspelad musik och upphovsrättsliga intäkter, och de fördelar sig ungefär som de brukar i den här kakan, nämligen att ungefär hälften av intäkterna kommer från live-musiken och ungefär en fjärdedel vardera från de andra två.

Den kraftigaste ökningen har alltså skett på online-området i kategorin upphovsrättsliga intäkter.

Relativt kraftig är också ökningen av exportintäkterna. De ökade med 29 procent från 2013 till 2014, och Linda Portnoff jämför med hur hela landets ekonomi brukar växa:

- Du vet hur BNP rör sig och så. Det är på några procent - "noll komma"-procent och så vidare - och här är alltså intäktsökningen 29 procent, och det förklaras väl av att vi just nu har en stark framgångsvåg, eller vad säger man? alla våra låtskrivare i LA.

Som Tove Lo och Max Martin.

Statistiken visar däremot inte vad det kostat att dra in pengarna, i form av investeringar till exempel, men i år har Musiksverige för första gången tittat närmare på hur intäkterna fördelar sig på live-musik-sidan. Svaret är att 70 procent av intäkterna går till 3 procent av konsertarrangörerna,  exempelvis Live Nation och United Stage.

- Det finns alltid vinnare och förlorare, och det förklaras ju också av vilken musik som ... alltså hur det ser ut. Vill vi bara ha hitmusik? lyssnar vi bara på det? är det bara det vi köper? Ja, då är det där pengarna hamnar, säger Portnoff.

Organisationen Musiksverige anser att politikerna skulle kunna ta ett större ansvar än idag för att säkerställa bredden och mångfalden i musikutbudet, till exempel genom att ge mer fonogramstöd och att göra det lättare för mindre musikföretag att få riskkapital.

- Det behövs kapital för att kunna gå från en kanske till två anställda eller att ta sig ut på den tyska marknaden eller att våga satsa i USA, att lära sig hur det går till att få visum och så vidare. Alltså det är ju långsamma processer och det behövs framförhållning och planering och kapital, och det är just på de bitarna som vi ser att här kan politiken kanske ge oss ett bättre stöd, säger Linda Portnoff.