Borås skrotar stadsdelar

Borås stad skrotar stadsdelsnämnderna och inrättar fyra nya gemensamma nämnder. Det är slutsatserna i det förslag som den politiska styrgruppen nu presenterar.

De nya nämnderna ska ansvara för: förskola, grundskola, äldre och individ och familjeomsorg.

Tanken är att det ska ge en mer rättvis service oavsett var i Borås man bor och att öka effektiviteten.

Förslaget väntas träda i kraft 2017 men först krävs ett beslut i kommunfullmäktige.