Sverige

Tusentals ton skräp spolas ner varje år

1:25 min

7 000 ton skräp slängs och spolas ner i svenska toaletter varje år. Här är det vanligaste skräpet som vi spolar ner enligt en ny Sifo-undersökning.

Det är alltså inte bara bajs och kiss som spolas ner i toaletten, vilket Naturskyddsföreningen tycker är ett problem. 

Förutom att det försvårar för reningsverken att effektivt rena vattnet, så ställer många av kemikalierna som hamnar i avloppet till problem för vattenlevande organismer. 

Spolar du ner skräp i toaletten?

I Sifo-undersökningen som har gjorts på beställning av organisationen Svenskt Vatten inför världstoalettdagen som är i morgon så svarar 9 av 10 att de tycker att det är fel att spola ner skräp i toaletten. 

Läs mer: Äcklig lista - Det här gör dina kollegor på toaletten

Trots det svarar 29 % att de spolar ner andra saker än kiss, bajs eller toalettpapper på toaletten. 60 procent svarar att anledningen till att de spolar ner skräp är för att de inte orkar göra rätt eller för att de har dålig koll på hur skräpet tas omhand.

Här är de fem vanligaste sakerna som spolas ner: