Kallings får rusta upp Dag Hammarskjölds Backåkra

1:47 min

Kammarkollegiet har beslutat att de delar av Dag Hammarskjölds testamente som rör hans gård Backåkra ska upphävas. Gotlänningen Perolof Kallings får ansvaret för skötseln.

Dag Hammarskjöld, som vid sin död 1961 var FN:s generalsekreterare, testamenterade gården till Svenska Turistföreningen, med en del villkor, som gjort att gården varit stängd och förfallit.

Men nu ska gården utanför Ystad ska tas över av en nystartad stiftelse, med Svenska akademien och släkten Hammarskjöld som medgrundare. En hemlig mecenat och Wallenbergstiftelsen har lovat tolv miljoner kronor till renovering och drift.

-Det är väldigt glädjande, säger Peter Nygårds, ordförande för Svenska turistföreningen (STF), till TT.

Om allt går enligt planerna kan Backåkra, med ett museum över generalsekreteraren, öppna för allmänheten.

-I vår får vi dra igång den långsiktiga renoveringen så att Backåkra blir attraktivt. Sedan ska vi börja använda gården, inte bara ha den öppen för besök. Den ska fyllas med forskare, konferenser och seminarier som har att göra med Hammarskjölds intressen, fredsforskning och miljöfrågor, säger Peter Nygårds.

Perolof Kallings intervjuas av Håkan Erlandsson, P4 Gotland.