Marken på EKA-området får inte röras på 1000 år

Det är Sveriges mest förorenade område och saneringen kostade drygt 300 miljoner kronor.

Det gäller EKA-området i Bengtsfors där den kemiska industrin släppte ut stora mängder kvicksilver och dioxin mellan slutet på 1800-talet och fram till 1920-talet.

Detta skriver Bengtsfors kommun i en rapport som kom i dag och som handlar om saneringsarbetet, och man konstaterar att det arbetet har varit mycket svårt.

Nu har man förseglat området med betong och gjort om det till en park, och marken får inte röras de närmsta 1 000 åren på grund av kvicksilvret som finns kvar där.