Säljakt på Västkusten?

Naturvårdverket utreder just nu vilka möjligheter det finns att starta skyddsjakt på säl längs Västkusten., det säger Per Bjurholm på Naturvårdsverket till Västekot. Antalet knubbsälar ökar för varje år, och idag räknar man med att det finns uppemot 17 000 sälar i Skagerack och Kattegatt. Sälarna orsakar skador på yrkesfiskarnas fiskenät för mångmiljonbelopp varje år, och frågan om att starta skyddjakt på säl kan som tidigast avgöras i slutet av året.