Höjd terrorhotnivå i Sverige

1:22 min

Sverige har höjt terrorhotnivån från nivå 3 till 4, från förhöjt hot till högt. Beslutet att höja hotnivån fattades tidigare i eftermiddags, säger Anna Mattsson på Säpos kommunikationsenhet till Ekot.

Underlaget till beslutet kommer från NTC, Nationellt centrum för terrorhotbedömning, som ansvarar för att ta fram hotbildsbedömningar för Sverige och svenska intressen utomlands.

Säkerhetspolisen Säpo skriver i ett pressmeddelande att hotbedömningen bygger på ”dels på vad som är känt i nuet, dels på möjlig framtida utveckling.”

Ett av skälen till höjningen är att Säpo har tagit emot konkret information och bedömer att de måste agera.

Den förhöjda beredskapen i Sverige bygger på ett konkret hot från en enskild individ, uppger källor inom polisen till Ekot.

Chefsåklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning gällande förberedelse till terroristbrott. Förundersökningssekretess råder.

– Jag har inga kommentarer, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström till Ekot.

Vidare skriver Säpo att det strategiska skälet till höjningen är att Islamiska Staten (IS) sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa.  Helgens attacker i Paris visar också, skriver Säpo, att IS har ökad förmåga att genomföra relativt komplexa attentat i Europa.

Man varnar för att enstaka individer möjligen kan komma att inspireras av Parisattackerna.  Dessutom pekar man på att ett stort antal personer återvänt efter att ha deltagit i strid i Syrien och Irak. Ytterligare fler finns på plats och kan återvända till Sverige.

Höjningen innebär ökad jourberedskap för myndigheterna.

– Det innebär ökad jourberedskap för respektive organisation, tillkalla extra resurser, men också att man skickar ut signaler till andra myndigheter att läget är så allvarligt att man måste höja nivån, säger Magnus Ranstorp, professor vid Försvarshögskolan.

Information om hotnivåskalan:

  1. Inget hot.
  2. Lågt hot.
  3. Förhöjt hot.
  4. Högt hot.
  5. Mycket högt.