Förseningar efter stopp på södra stambanan

I över två timmar var det helt stopp i tågtrafiken mellan Mantorp och Mjölby, efter att en traktor kört in i en bro.

Olyckan inträffade vid klockan 16.45. Prognosen var då att trafiken kunde komma igång vid klockan 19 och vid 19.15-tiden uppger Trafikverket att det nu är följdförseningar på grund av det tidigare stoppet.

Tågtrafiken mellan Mjölby och Linköping påverkas, liksom alla fjärrtåg på sträckan Köpenhamn/Malmö-Stockholm C, via Norrköping och Linköping.

Östgötatrafikens pendeltåg på sträckan Norrköping-Mjölby/Tranås och omvänt påverkas också.