Sveriges judiska församlingar stänger i kväll

1:09 min

Efter ha samrått med Säkerhetspolisen ställer landets judiska församlingar in all verksamhet under kvällen. Det berättar Lena Posner Körösy som ordförande i Judiska centralrådet.

– Vi har idag valt att stänga ned judiska församlingen, synagogorna och verksamheter som är fritidsrelaterade, alltså idrottsförening och andra sammankomster som skulle äga rum under kvällen.

Företrädare för judiska församlingen blev idag kallade till ett möte med Säkerhetspolisen. Lena Posner Körösy vill inte svara på om det finns något hot specifikt riktat mot judiska mål i Sverige, men beslutet att stänga ikväll togs av församlingarna både i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Och även Tidningsutgivarnas VD Jeanette Gustafsdotter var hos Säpo idag. Hon betonar att det finns inte något särskilt hot riktat mot något av de svenska medierna, men den generella hotbilden är förhöjd.

– Det är ingen tvekan om att det är allvarligt. Mediehusen och journalister är tillsammans med politiker de grupper som är utpekade när det blir en förhöjd hotbild.

– När det är en förhöjd hotbild hör de till de grupper som behöver extra tillsyn, för de är grundpelarna för demokratin och det är dem man vill tysta, säger Jeanette Gustafsdotter, VD för Tidningsutgivarna.