Vetenskap

Växtskyddsmedel ger sämre äppelskörd

1:39 min

Vanliga insektsmedel skadar inte bara humlor och bin, de leder också till att äpplen pollineras sämre, visar en ny brittisk studie.

Tidigare studier, bland annat i Sverige, har visat att så kallade neonikotinoider, som är en grupp växtskyddsmedel, skadar humlor och bin.

Nu visar en studie gjord i England att de här medlen ger sämre äppelskörd, eftersom humlor som utsatts för dem inte pollinerar äppelblommorna lika bra.

– Studien är nästintill unik, eftersom den faktiskt visar på att den här gruppen av växtskyddsmedel, neonikotinoider, kan påverka skördekvaliteten negativt på en gröda, i det här fallet äpple, genom negativ påverkan på pollinatörer, i det här fallet humlor, säger Maj Rundlöf som är forskare i ekologi vid Lunds universitet, som tidigare gjort uppmärksammade studier i fält på hur samma växtskyddsmedel påverkade humlor och bin.

Neonikotinoiderna är världens mest använda insektsmedel och används på många olika grödor, till exempel majs, bomull och spannmål. I Sverige används de för att skydda oljeväxter från jordloppor.
Men eftersom medlen visat sig giftiga även för insekter som vi är beroende av, som humlor och bin, finns det begränsningar inom EU för hur neonikotinoider får användas på grödor som är lockande för bin.

Den nya brittiska studien tyder alltså på, att de här medlen, som vi människor använder för att skydda en viss sorts gröda, ger sämre skörd för andra grödor, eftersom de inte blir ordentligt pollinerade.

Humlor som fått i sig neonikotinoider besökte äppelblommor i mindre utsträckning och var sämre på att samla in pollen från dem. Och de äpplen som bildades innehöll färre kärnor, vilket i flera äppelsorter är kopplat till hur stora och välformade äpplena blir.

Maj Rundlöf betonar att man inte kan dra generella slutsatser från bara en enda studie, som dessutom inte är gjord under helt naturliga förhållanden, men studien är en god början på något som behöver undersökas närmare, även med försök ute i fält.

– Jag blir alltid lite överraskad när man faktiskt kan se sådana här effekter i den här typen av studier. För det finns väldigt mycket variation ute i naturen, så effekterna behöver ofta vara väldigt stora för att man ska se dem i den här typen av studier, säger hon.

Referens: Stanley et al: "Neonicotinoid pesticide exposure impairs crop pollination services provided by bumblebees", Nature 2015. DOI:10.1038/nature16167.