Förnyelsebar energi ökar

Gotland ska öka andelen förnyelsebar energi i sitt energisystem. Målet är att den förnyelsebara energin ska motsvara hela energianvändningen på ön år 2025.
Kommunens Energibyrå deltar i ett EU-program som arbetar med en plan för hur vägen mot det förnyelsebara energisamhället ska stakas ut. Projektet har fått 170 000 kr i regionala utvecklingspengar för arbetet med projektet.