Länets fjärilar kartläggs

Länets dagfjärilar ska inventeras. Entomologiska föreningen i Östergötland startar kartläggningen i maj i år och den ska pågå i fyra år.
Förhoppningen är att intresset för naturen ska öka. Tanken är att föreningar, skolor och naturintresserade ska hjälpa till med inventeringen. Kartläggningen ska småningom mynna ut i en bok om Östergötlands fjärilar.