Svensk Mjölk vann mot Oatly

Marknadsdomstolen förbjuder företaget Oatly att använda marknadsföring som ansetts vara misskrediterande mot mjölk.

Oatly får inte heller hävda att havrebaserad mjölk skulle vara mer hälsosam produkt än mjölk.

Svensk Mjölk hade stämt Oatly för en annonskampanj som man ansåg innehöll vilseledande och misskrediterande uppgifter.

Marknadsdomstolens dom är förenad med ett vite om inte Oatly följer domen.

Dessutom ska Oatly ersätta Svensk Mjölk för rättegångskostnader på närmare 1,3 miljoner kronor.