13 djene ljilje strafo so kerde protesto kontra e nazistia

Avdive andape krisi pa e 13 personer ando Stockholms tingsrätt, pa e persone save kerde våldsbejakande, vänsterextrema miljo, o krisi anda decizia te ljen phaljipe pa e kravallerna savo sas ando bersh savo nakhla ando Kungsträdgården kan sas kontar demonstarcia pe e nazistia.

O maj baro starfo dlape e 25 bershenge kaj chores thaj zoralje mardas, salje pushke, thaj kaj kerda agresivno buna-upplopp, o krisi dindjalje jekh thaj upash bersh phanljipe.

E javer save dindjepe strafo si e persone kotar e 20-37 bershenge, o prokuratori ando krisi mothoda kaj von kerde atako prekal e oficialne manusha. O prukuratori phenol kaj von malade ande policiako vordon, kaj nashenas zoralje ande kravallstaketet saljen bengaler, bar ande vas thaj kerde knallskott prekal e policia.

E personen save dindjep po krisi sas panlje ande vänsterextrema gruper phenol o prokuratori.