Går ur grundskolan på tre år - nyckeln är studiehandledning

1:25 min

För att nyanlända barn ska lyckas i skolan, behöver de tillräckligt stöd på sitt modersmål. Nåt de inte alltid får. Men på Almby skola i Örebro har man satsat och lyckats.

En av de elever som det har gått bra för är 16-åriga Arezo Yousefi som kom till Sverige från Afghanistan för 2,5 år sedan. 

– Ja har aldrig gått i skolan i mitt land, berättar hon, men jag är jätteglad att jag får göra det här.

Och trots att Arezo saknar tidigare skolbakgrund, har hon lyckats få godkända betyg i alla ämnen, och till och med B och C i vissa.

Hon säger att hon klarar det för att hon är hängiven och motiverad, men också för att hon fått mycket hjälp. Inte minst genom den studiehandledning hon erbjudits på Almby skola sen hon kom dit.

Tydligt mål
– Jag har fått mycket hjälp av mina lärare, men jag kämpar också på hela tiden och har ett stort mål i framtiden, förklarar hon. Jag ska bli ingenjör.

Och Arezo Yousefi är inte ensam om att klara skolan bra. Det berättar Shahnaz Vaziri som undervisar i den internationella gruppen på Almby skola.

– Vi har en flicka från Afghanistan, en flicka från Somalia och en kille från Afghanistan, också utan tidigare skolbakgrund, som idag sitter i nians klass och kommer att skaffa betyg i allting.

– Sen börjar de på gymnasiet förklarar hon, märkbart stolt.

Och nyckeln till framgångarna är den omfattande studiehandledning som eleverna får på sitt modersmål, framför allt av Shahnaz. Det menar både hennes närmaste kollegor och hennes chef. 

Shahnaz är legitimerad lärare med behörighet i flera ämnen, och hon talar fem olika språk.

Andra språk
Shahnaz närmaste kollega, Aida Fazlic, håller med om att hennes dubbla kompetenser betyder mycket.

– Ja, det tror jag absolut, säger hon, för att vi har möjlighet att ha studiehandledning på heltid.

– Elever som pratar andra språk än de som Shahnaz kan, till dem får vi köpa in studiehandledning, ett par timmar i veckan. Men man märker att det inte räcker.

– Det skulle behövas mycket mer, förklarar Aida Fazlic, och understryker att elever har rätt att få studiehandledning, så länge de behöver det. Men så fungerar det inte alltid, avslutar hon.