Mångkulturellt universitet

Växjö universitet har en hög andel studenter som har utländsk bakgrund, jämfört med andra universitet och högskolor.
Växjö universitet ligger på femte plats, bland 32 högskolor och universitet i landet, när det gäller andelen studenter med utländsk bakgrund. Det visar statistik från Högskoleverket. Statistiken gäller andelen nya studenter under läsåret 2000/2001 med utländsk bakgrund, och hänsyn har också tagits till den totala andelen personer med utländsk bakgrund i respektive högskolas upptagningsområde. Högskolorna i Kalmar och i Jönköping ligger långt efter Växjö i statisiken. Högsta andel studenter med utländsk bakgrund har Karolinska Institutet i Stockholm.