Regionens affär med Spendrups kan stoppas

2:18 min

Avtalet mellan Region Gotland och Spendrups om marken i Visby hamn sägs upp, om tidsplanen för att börja bygga inte hålls eller att detaljplanen inte godkänns.


Det räcker med att någon överklagar så drar det ut på tiden, varnar tjänstemän på Region Gotland. Christian Hegardt, stadsarkitekt på Region Gotland säger att alla är medvetna om risken.

– Det är alla medvetna om, tror jag.... Eller vet jag.

Hur stor är risken?

– Det kan jag inte bedöma. Det är klart att det alltid finns en risk att planer blir överklagade, så är det bara.

Vad händer då?

– Ja, då skjuts ju processen framåt, det är ju oundvikligt så. Det är en knapp tidsplan redan nu och blir det ett överklagande förskjuts ju tidsplanen.

Och då kan Spendrups dra sig ur, enligt ramavtalet?

– Så som ramavtalet är skrivet, ja, säger Christian Hegardt, stadsarkitekt på Region Gotland.

Tjänstemän har i dokument tagit upp risken för att detaljplanen överklagas och att den inte vinner laga kraft. Då finns risk för att avtalet sägs upp.

Alla sakägare som till exempel ägare till grannfastigheter, grannar eller andra som har rättigheter inom planområdet får överklaga detaljplanen.

Om Region Gotland redan evakuerat och rivit gamla hamnterminalen och sanerat marken och avtalet sägs upp då skulle det innebära att regionen har lagt ned cirka 30 miljoner kronor utan att det blir nåt bryggeri.

Stadsarkitekt Christian Hegardt, som är ansvarig för detaljplanearbetet, säger att man ska försöka undvika en sån situation.

– Jag tror så här att vi bör komma så pass långt i detaljplaneprocessen att vi säkerställer att byggnaden kommer att kunna byggas på platsen innan vi börjar sanera tomten. Det är avsikten.

Men om man tänker sig ett läge då det överklagas och det börjar bli dags att riva och sanera för att man ska hinna med, hur ser du på ett sånt scenario?

– Ja, nu är vi inte där, så det är teoretiskt. Det får vi ta ställning till då i så fall. I värst fall får man skjuta på delar i hela projektet, säger Christian Hegardt.

Affären med Spendrups/Gotlands bryggeri blev klar i september då fullmäktige godkände den. Tidsplanen är knapp och nu har detaljplanearbetet satts igång.

Läget i hamnen gör det hela komplext, säger stadsarkitekten Christian Hegardt.

– Alltså, utmaningen är ju trots allt att det här är en tomt som är inklämd mellan två riksintressen - Visby hamn och Visby innerstad - och alla de avvägningar man måste göra mot både hamnverksamheten och mot världsarvet och stadsmiljön. Och även mot gångtrafik och även logistik från färjor och färjeläget alldeles intill. Det är en väldigt komplex plansituation, det kan man ju säga, säger Christian Hegardt.