Sveriges Radio granskar investeringar i oljebolag

Landstinget kan komma att avveckla fonder med investeringar i olja och gas

1:39 min

Efter Sveriges Radios och P4 Sörmlands rapportering om landstingens och kommunernas placeringar i fonder som investerar i olja och gas lägger Landstinget Sörmland nu extra mycket fokus på att minska innehavet i fossilindustrin.

P4 Sörmlands granskning har visat att landstinget har flera fonder med innehav i klimatpåverkande fossil industri som olja och gas. Enligt landstingets finanspolicy som är gemensam med den policy som finns i region Örebro och i landstinget Västmanland så ska investeringarna granskas varje år och de som inte lever upp till kraven om bland annat långsiktighet kan säljas av.

Enligt landstingets finanschef Mats Widén handlar det om att tillsammans med region Örebro och landstinget i Västmanland som en stor aktör sätta press på de som administrerar fonderna.

– I första hand försöker vi påverka dem sälja av sina innehav i de bolag som kan vara aktuella, säger Mats Widén.

Och om ni inte lyckas med det?

– Ja nästa steg får vi avveckla fonderna, men det är andra steget, först försöker vi påverka dem, säger han.

Många av fondinnehaven är enligt Mats Widén gamla från en tid när det inte var något större fokus på kol, olja och gas. Då tittade man mer på sånt som var hälsorelaterat, som, alkohol och tobak, som man då valde bort. Men nu har alltså de fossila investeringarna hamnat alltmer i skottgluggen, inte minst genom den uppmärksamhet som frågan fått i och med Sveriges Radios granskning.

Och förutom att de här investeringarna nu granskas extra noga så kan det enligt Mats Widén också bli så att landstingets finanspolicy skärps med tydligare och tvingade skrivningar att välja bort olja och gas.

– Det kan inte uteslutas, det är något vi får diskutera. Men hela andemeningen i vår finanspolicy är ju att vi ska vara ansvarsfulla i våra investeringar, där kommer ju den biten in också, säger Mats Widén.

Så att vara ansvarsfull skulle här då innebära att man avstår från den här typen av investeringar i fossila bolag?

– Ja, det är det ju, säger Mats Widén.