Människorättskritik mot id-kontroller

2:20 min

Regeringens beslut att införa identitetskontroller i samband med färjetrafiken får kritik från människorättsorganisationer.

Enligt Robert Hårdh som är jurist och chef för Civil Rights Defenders riskerar den svenska regeringen att ytterligare begränsa antalet lagliga vägar till Sverige.

– I praktiken så innebär det här att man förhindrar människor från att utnyttja sin rätt att söka asyl. På sikt så urholkar man hela asylrätten, säger Robert Hårdh, chef på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

Enligt Robert Hårdh så är det anmärkningsvärt att underlaget för beslutet inte har tagit hänsyn till effekterna vare sig för mänskliga rättigheter eller de risker som människor på flykt kan utsättas för.

Han ser ett scenario liknande det på Medelhavet där desperata flyktingar korsar vatten i sjöodugliga gummibåtar.

De lagliga vägarna till EU måste bli fler, inte färre och förslaget innebär i praktiken ett transportörsansvar för inomeuropeiska resor, menar han.

– Man lägger helt och hållet över ansvaret på privata aktörer som under straffansvar har att tillse så att passagerare har adekvata resehandlingar, säger Roberth Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Madelaine Seidlitz är jurist på svenska Amnesty. Hon menar att id-kontrollerna inte kommer att innebära ett transportörsansvar - asylrätten omfattar inte rätten att välja land. Men samtidigt så kan kontrollerna innebära ett ökat lidande för människor på flykt.

– Det kommer säkert innebära att det blir svårare för flyktingar att komma till Sverige och ur flyktingens perspektiv så är det beklagligt. Det kommer säkert även innebära ett ökat lidande för människor som redan är utsatta och som har många vedermödor med sig i bagaget, säger Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty.

Id-kontrollerna på svenska passagerarfartyg börjar gälla nu i helgen och ett antal rederier har redan infört kontroller på sina avgångar.

Tidigare så har det funnits krav på färjebolagen att upprätta passagerarlistor med information om namn, kön, ålder och nationalitet. Men förändringen innebär nu även att personalen ombord ska genomföra identitetskontroller om man misstänker att en resenärs uppgifter inte stämmer.

Rederibranschen är däremot skeptiska till kontrollerna. Såhär sa braschorganisationen Svensk Sjöfarts VD, Pia Berglund till Ekot i förra veckan.

– Vi ser redan nu flera praktiska bekymmer som innebär att vi blir en bedömare av id-handlingar. Det är inte vårt kompetensområde, utan vi är bra på att bedriva säker och effektiv sjöfart, säger Pia Berglund, vd på Svensk Sjöfart.