Långa köer till operation

Köerna till kranskärlsoperation är på sina håll uppemot ett halvår långa, trots att Socialstyrelsen anser det oacceptabelt med väntetider över ett par månader. Ett skäl är brist på specialistsköterskor, ett annat är att behandlingsmetoderna ändrats så att patienter opereras i tidigare skede av sjukdomen.
Detta innebär, enligt en undersökning som Ekot har gjort, att fler personer står i operationskö. Västra Götaland och Skåne har de längsta väntetiderna på kranskärlsoperation, upp till ett halvår. I Dalarna väntar drygt hundra patieneter på antingen kranskärlsoperation eller ballongsprängning. Varierande väntetider Väntetiderna varierar mycket, men det handlar årligen om hundratals personer med kranskärlsjukdom, som ständigt är rädda att få en hjärtinfarkt och som lever med krafterna starkt nedsatta i väntan på operation. Köerna blir allt längre Enligt Socialstyrelsens norm är det oacceptabelt att kranskärlspatienter ska behöva vänta mer än ett par månader. Men målet är långtifrån uppfyllt. På vissa håll saknas personal som narkos- och intensivvårdssköterskor. Och eftersom man numera tidigare vill operera patienter, som förut fick läkemedelsbehandling, så fylls köerna på.