Folkhögskolor har boendeplatser för flyktingar

1:14 min

Istället för en sängplats i en gymnastiksal skulle asylsökande kunna få ett boende på Region Gävleborgs Folkhögskolor. I början av förra månaden erbjöds Migrationsverket 90 platser men någon respons har Region Gävleborg ännu inte fått. 

De 90 platser på länets Folkhögskolor som Region Gävleborg erbjuder har hög standard och det är ju tråkigt att svaret från Migrationsverket dröjer tycker regionrådet Alf Norberg (V).

– Det är ju rum som har både toalett och dusch i de flesta fall så det är ju stor skillnad på att bo i de här rummen istället för i tält eller gymnastiksalar. 

Att region Gävleborg inte fått något svar av Migrationsverket beror på att boendeenheten i Norrköping har varit överhopad. Det säger Lars Ulander enhetschef vid mottagningsenheten i Söderhamn till P4 Gävleborg.

– Erbjudandet är mycket intressant och jag har lyft frågan och ett avtal ska vara på gång inom kort, säger Lars Ulander.

Att inhysa asylsökande på en Folkhögskola är positivt ur många aspekter tycker regionrådet Alf Norberg.

– Jag tror det är bra både för de som kommer dit och för de elever som går där. Man kan lära mycket av varandra om man tänker integration på riktigt.

Hur mycket tjänar Region Gävleborg på att hyra ut 90 platser till Migrationsverket?

 Det har inte i första hand varit fråga om att tjäna pengar utan vi tror vi kan erbjuda ett bra boende för de flyktingar som kommer till länet.