Så fångar socialtjänsten i Eskilstuna upp unga IS-anhängare

2:14 min

Socialtjänsten i Eskilstuna har numera en handlingsplan för att fånga upp ungdomar som håller på att radikaliseras. Redan i somras ingrep socialtjänsten när en tonårspojke visade intresse för att ansluta sig till IS.

Det var pojkens egna föräldrar som slog larm till socialtjänsten en dag i somras.

Föräldrarna hade upptäckt att pojken spenderade mycket tid framför datorn och tittade på propagandafilmer från terrornätverket IS, samtidigt som han isolerade sig allt mer.

– Föräldrarna hade sett att den här ungdomen började avskärma sig från allmänheten och blev mer sluten. De signalerade till socialsekreterarna att de var oroliga, säger Mehmed Hasanbegovic, socialchef i Eskilstuna.

Eskilstuna kommuns samordnare mot våldsbejakande extremism, Tryggve Lundh, bekräftar att tonårspojken är en av de fem Eskilstunabor som han tidigare berättat om för P4 Sörmland och som har visat intresse för att ansluta sig till terrornätverket IS.

Kommunen har inte velat gå in på några detaljer kring de här fem personerna och hur man har agerat kring dem.

Men socialchefen Mehmed Hasanbegovic berättar att Säpo kopplades in i somras, för att hindra tonårspojken från att resa utomlands.

Samtidigt hade socialtjänsten stödjande samtal med föräldrarna.

En socialsekreterare som haft kontakt med tonårspojken i ett annat sammanhang, och byggt upp ett förtroende för honom, inledde en dialog med pojken.

– Någonstans fanns det en trygghet och tillit mellan socialsekreteraren och ungdomen, säger Mehmed Hasanbegovic, som menar att socialsekreteraren spelade en avgörande roll.

Flera socialsekreterare i Eskilstuna har nu gått en kurs i hur man ser de första tecknen på radikalisering. Socialtjänsten har också en handlingsplan för hur de ska agera.

I yttersta fall kan en ungdom tvångsomhändertas enligt lagen om vård av unga, LVU, om det finns en överhängande risk att ungdomen reser till Syrien eller Irak. Det har bland annat Göteborgs stad gjort.

Socialtjänsten har fortfarande kontakt med tonårspojken, som enligt socialchefen Mehmed Hasanbegovic nu har övergett tankarna på att ansluta sig till IS. 

Socialtjänsten förde ingen teologisk diskussion med tonårspojken, och kontaktade inte heller någon imam, utan agerade på samma sätt som den brukar när en ungdom är på väg in i kriminalitet.

Det handlar om att se ungdomen, lyssna, visa att man bryr sig och sätta upp tydliga ramar, enligt Mehmed Hasanbegovic.

– Det här var en person som sökte en identitet, tillhörighet och samhörighet, och hittade det i de här grupperna, säger han.