Resolution i FN för att bekämpa terrorism

2:14 min

FN:s säkerhetsråd antog strax före midnatt en resolution som ger FN medlemsländer rätt att vidta "alla nödvändiga åtgärder" för att bekämpa terrorism, och framförallt den så kallade Islamiska staten, IS. I resolutionen står bland annat att IS utgör ett aldrig tidigare skådat globalt hot mot internationell säkerhet och stabilitet.

För en gångs skull talade det vanligen så splittrade säkerhetsrådet med en röst, och antog i total enighet resolution nummer 2249, som uppmanar FN:s samtliga 193 medlemsländer att göra allt som står i deras makt för att sätta stopp för den internationella terrorism som just nu skakar världen.

– Den enigheten är en enormt stark signal, sa Matthew Rycroft, nuvarande ordförandelandet Storbritannines FN-ambassadör.

Oftast är ju rådets fem permanenta medlemmar, med USA och Ryssland i spetsen för varsin falang, på ständig och handlingsförlamande kollisionskurs med varandra, men inte den här gången.

Med hänvisningar till den senaste tidens dödliga attacker i bland annat Frankrike, Libanon och Turkiet, mot ett ryskt passagerarplan, och så sent som i går mot ett hotell i Mali, står det i resolution 2249 att var och en av FN:s medlemsstater ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förstärka och koordinera sina insatser för att förhindra attacker från terrorister med band till IS, till al-Qaida och till andra extremistgrupper.

Resolutionen innebär inte något mandat för en samordnad militär insats under FN-flagg, enligt kapitel 7 i FN-stadgan, däremot öppnar den för än starkare lagstiftning i form av hårdare ekonomiska sanktioner och större praktiska hinder för dem som vill ansluta sig till IS i Irak och Syrien.

Det var Frankrike som hade formulerat resolutionstexten, och ingen av rådets övriga 14 medlemmar hade någon invändning mot skrivningen att framförallt IS utgör ett "aldrig tidigare skådat globalt hot mot internationell fred och säkerhet".

Frankrikes FN-ambassadör François Delattre sa efter mötet att den totala enigheten i säkerhetsrådet understryker det exceptionella hot som IS, eller Daesh, innebär.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström stöder FN:s resolution. Det meddelar hon på regeringens hemsida.