Pengar till nytt EU-härbärge

Röda korset på Gotland ser ut att få 359 000 kronor för fortsätta samordna stödet för de EU-medborgarna som saknar bostad och försörjning på Gotland.

Pengarna ska bland annat användas till hyra för den privatägda fastighet som ska användas som härbärge för EU-migranterna.

Men den största delen av hyran står de samverkande organisationerna för, och avgiften för att bo där har höjts till 20 kronor per natt.

Samma avgift som tillämpas på härbärget Birkagården.

I nästa vecka fattar regionstyrelsen beslut om bidraget till Projektet Vinternatt och Röda korset.