''Rutinerna ska bli bättre''

Brister i arbetsrutinerna är orsaken till att Försäkringskassan i Sörmland har problem med att hinna betala ut pengar i rätt tid.
Det här enligt Birgitta Wahlström, verksamhetschef på försäkringskassan i Sörmland. Som vi berättade imorse - har Bland annat har personer som ska ha föräldrapenning fått vänta upp till två månader på sina pengar. Det trots att utbetalningen ska komma inom trettio dagar. Sjukskrivningar bland personalen är en orsak, men också bristfälliga arbetsrutiner. Under våren har personal jobbat övertid för att försöka hinna ikapp. Birgitta Wahlström räknar med att man kommer att vara det kring midsommar. Hon säger också att ruitinerna vid försäkringskassan ska ses över.