Färre vårdplatser utan inhyrd personal

När andelen inhyrd sjukvårdspersonal ska minska kraftigt kommer vårdplatserna på lasarettet i Motala bli färre. I januari dras åtta platser in på den medicinska specialistkliniken, rapporterar Motala och Vadstena tidning.

I fjol hyrde Region Östergötland in personal för nästan hundra miljoner kronor, men tidigare i höstas kom beskedet från politikerna att det skulle bli en kraftig neddragning av inhyrd personal från och med nästa år.