JO reagerar mot långsam polis

0:52 min

Trots att Upplandsnytt upprepade gånger hörde av sig - tog det en månad för polisen att handlägga ett utlämnande av allmän handling.

Nu har Justitieombudsmannen, JO, beslutat att upplysa Polismyndigheten om vad som står i grundlagen.

Det var den 23 september i år som Upplandsnytt lämnade in en begäran till polisen om att få ta del av en inbrottsanmälan. Men något besked kom inte - och inte heller när Upplandsnytt påminde polisen den 6 oktober.

Inte förrän efter en tredje påstötning - den 23 oktober - kom beskedet att begäran avslås.

Det här är alldeles för sent, menar JO och passar i sitt beslut på att påminna polisen om innebörden i grundlagen.

I Sverige är rätten att ta del av allmänna handlingar grundlagsskyddad. En begäran ska handläggas skyndsamt - det betyder normalt samma dag - i undantagsfall några dagar.

Polismyndigheten har inte velat medverka hos oss. Polisområdeschef Rikard Johansson låter genom pressavdelningen hälsa att händelsen beror på att ett papper blivit kvarglömt på ett bord.