Socialförvaltningen

IVO godkänner ändrade barnrutiner i Berg

Bergs kommun har vidtagit rätt åtgärder efter Inspektionen för vård och omsorgs, IVO:s, tidigare kritik om brister i utredningar kring barn, skriver IVO i ett uppföljande beslut.

Verksamhetsnämnden i Berg har i september i år ändrat sina riktlinjer för inkomna orosanmälningar, skyddsbedömningar och förhandsbedömningar gällande barn och unga.

Berörd personal har också gått flera utbildningar och därmed betraktar IVO ärendet som utagerat.