"Ställ Sharon inför rätta"

Vänsterpartiet i Eskilstuna kräver i samband med en demonstration på lördagen att EU ska införa ekonomiska sanktioner mot Israel och ställa Ariel Sharon inför krigförbrytartribunalen i Haag.
Demonstrationen anordnas i tillsammans med Miljöpartiet och flera utländska kommunistpartier. Trots att demonstrationen i Eskilstuna inte har någon bred politisk uppslutning så hoppas Vänsterpartiet att demonstrationen ska få stor betydelse.