"Genusstiltje" i svensk media

2:00 min

I svenska medier utgör kvinnor en tredjedel av de som kommer till tals. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2015. Siffran har inte förändrats på 15 år. Sverige brukade vara bäst i klassen men flera länder har kommit ikapp och medieforskaren Maria Edström pratar om genusstiltje.

 

Sverige brukade vara bäst i klassen men flera länder har kommit ikapp och medieforskaren Maria Edström pratar om genusstiltje.

- Sverige lever i bilden av att vi är jämställda , att vi är topp fem i gender gap index som gör att vi tycker oss vara jämställda och då kanske man inte lika på i de här frågorna för man tror att bara för att till exempel att på de det på de flesta redaktioner jobbar lika många män som kvinnor och vi är jämställda numerärt så blir produkten också jämställd.

Tron om att jämställdhet redan finns kan alltså vara en anledning till att andelen kvinnor som syns och hörs i svenska medier har stått stilla de senaste 15 åren, tror Maria Edström, som skrivit rapporten. Ytterligare en anledning som lyfts fram i är att nedskärningar, nya affärsmodeller och ett allt högre arbetstempo har gjort att jämställdhetsarbetet försvinner i stressen och pressen. Många journalister säger också att det är lättare att få män att ställa upp på intervjuer.

- Det kanske är så men det är ingen anledning till att man som journalist utan då får man kanske förklara, jobba och ändra lite strategier så att kvinnor får det förtroendet för medier så att de vill ställa upp.

Den globala studien görs under en dag var femte år. Det är femte gången som studien görs och i år 114 länder i hela världen deltagit. Det handlar om 22 000 nyheter i både tv, radio och press.

Maria Edström tycker att medierna har halkat efter verkligheten och ett samhälle där genus och jämställdhetsfrågor är högt upp på agendan. Hon tror att bättre statistik och ett systematiskt arbete kan hjälpa för att få bukt med problemet . Redaktioner, som hållit fast vid traditionella strukturer oh fortsatt att envetet räkna, lyckas bibehålla en jämställd nyhetsrapportering, menar hon

Göteborgsposten är enligt rapporten en tidning som tidigare gått i spetsen för en jämställd representation i nyheterna. I dag har man slutat räkna. Carina Söderström, biträdande redaktionschef på GP bekräftar det som framgår i rapporten, att tid har blivit en allt större bristvara och att det gjort att man inte hunnit med att.

- Vi vet att vi inte har haft tiden att jobba med det, så vi har sagt att efter årsskiftet så måste vi, och det blir väl jag, sätta igång ett arbete.

Vad är det första du kommer att göra?

- Det första jag kommer att göra är att räkna, man måste ha en utgångspunkt för diskussion.