Kvinnohuset för trångt

Nu ser det ut som om kvinnohuset i Umeå kommer att få ett nytt hus. Det gamla huset är nedslitet och för litet för alla kvinnor och barn som sökt kvinnojourens hjälp. Varje år hjälper Umeå kvinnojour 300 kvinnor.
Inom ett halvår tror Gunilla Nordenfors på kvinnojouren i Umeå att kommunen hittat ett nytt hus. I vinter har allt fler utsatta kvinnor vänt sig till jouren. Huset har varit fullt och en del kvinnor har fått övernatta i gemensamma utrymmen. Till P4 Västerbotten säger Gunilla Nordenfors att det har varit outhärdligt och man har inte kunnat ta emot alla som behövt hjälp.