Svårt att få ansvariga på BUP att uttala sig

1:58 min

Anställda på Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm berättar i P1-programmet Kaliber att mottagningen brutit mot lagen.

Bland annat så spänner man fast barn och ungdomar, eller som man säger bältar, i situationer när man egentligen ska ha ett annat tillvägagångssätt.

Kaliber rapporterar dessutom på måndagen att utskrivningen av antipsykotiska läkemedel till barn och ungdomar, ökat med 50% på fem år. Bakom granskningen står reportern Mikael Funke och att han berättar att han fått blandande reaktioner och att både föräldrar och personal hört av sig efter granskningen.

– Jag hade hört om missförhållanden på BUP i Stockholm innan jag började jobba med det här och vi fick flera uppslag som var allvarliga.

Kliniken i Stockholm har blivit kritiserade tidigare för att man inte följt regler om bältning och isolering. Socialstyrelsens norm för avskiljning är åtta timmar, trots det har det förekommit att personer suttit i tre veckor.

– Det finns flera patienter och exempel där man gjort så. Det finns ingen övre gräns i lagens mening. Efter åtta timmar måste en läkare fatta ett beslut om att isoleringen ska fortsätta och det har inte tagits och då blir det olagligt.  

Hur upplevde du att det var att få fram information?

– En del saker har jag fått som siffror och så sen har det varit svårare att få någon ansvarig att ställa upp och svara på det som hänt. När det gäller de olika fallen så hänvisar de till sekretess även fast vi haft fullmakt från föräldrarna, vilket ger dem rätt att uttala sig. De generella frågorna har man också varit mer tveksam till och man har inte tagit fam någon.

Hur fortsätter du arbeta med detta?

– Vi gör ett till program som kommer nästa måndag så får vi se var det landar.