Vara kommun utreder konferensrabatter

Vara kommun startar nu en utredningen för att se över om deras kommunala verksamheterna konkurrerar med privata näringar på fel sätt.

Förra veckan rapporterade P4 Skaraborg att bolag och förvaltningar samt alla ideella organisationer och föreningar i Vara kommun har halva priset på konferenser vid Vara konserthus. Så har det varit i 12 år.

Något som kommunens egen näringslivschef vände sig emot, då rabatten riskerar att snedvridda konkurrensen med näringslivet.

Kommunjurist Christoffer Jensen har fått i uppdrag att nu göra utredningen.