Prövotid för sjuksköterska

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har beslutat om en prövotid på tre år för en värmländsk sjuksköterska som har ett långvarigt missbruksproblem och som har polisanmälts för stöld av narkotiska preparat.
Beslutet om prövotid innebär att kvinnan får en kraftig varning, men inte förlorar sin sjuksköterskelegitimation, såvida hon inte missköter sig under prövotiden. Kvinnan går under behandling och ska när den är slut ha fortsatta kontakter inom den psykiatriska öppenvården, inför en eventuell återgång till sjuksköterskeyrket.