Ny Östersjösmiljard planeras

Regeringens omdiskuterade och kritiserade biståndsprojekt för de forna kommunistländerna på andra sidan Östersjön, de så kallade Östersjömiljarderna, ser ut att få en fortsättning. Detta trots att det ännu inte gjorts några ordentliga utredningar om var pengarna slutligen hamnade och om de gjort någon nytta.
De första biståndspengarna ur Östersjömiljarden betalades ut för fem år sedan. Tanken var att stöda de gamla kommunistländerna runt Östersjön, men pengarna togs från sysselsättningsanslaget i budgeten. Det rättfärdigades med att projekten som fick del av pengarna också skulle ge nya jobb i Sverige. Pengar till LRF I ett fall gav den dåvarande jordbruksministern Annika Åhnberg 20 miljoner kronor av dessa skattepengar till ett företag inom bondekooperationen, LRF, som sysslade med marknadsföring av mjölk utanför St Petersburg i Ryssland. När hon hade avgått som minister kom hon in i styrelsen för företaget som fått pengarna. Regeringens bistånd till LRF kan jämföras med det faktum att LRF i dag betalar noll kronor i skatt på sin vinst, det sker delvis med hjälp av ett försäkringsbolag, som man äger i Schweiz. Riksdagen kritisk Konstitutionsutskottet och riksdagens revisorer har varit mycket kritiska till hur Östersjömiljarden hanterades, och regeringen medgav så småningom också att oredan kring miljarden hade varit omfattande. Pengar hade i många fall delats ut slumpartat och redovisningen var usel. Riksdagen gick ändå med på att låta regeringen satsa en andra Östersjömiljard i nya projekt, trots att man knappt hade en aning om effekten av den första miljarden. Var hade pengarna slutligen landat, hade de gjort någon nytta, blev det några nya jobb? Kritikerna tröstades med att den andra miljarden inte skulle användas lika slarvigt som den första. Det finns riksdagsbeslut på att varje enskilt projekt, som fått pengar ur Östersjömiljarderna ska utvärderas seriöst. Men den utvärderingen vill man inte inleda förrän vid årsskiftet eftersom utdelningen av miljard nummer två fortfarande pågår. Ytterligare Östersjöstöd planeras Samtidigt finns det planer på en fortsättning, en tredje Östersjömiljard. I det syftet har regeringen kallat in ambassadör Örjan Berner, nyss hemkommen från Frankrike. Han har fått i uppdrag att försöka snabbutreda frågan och redan nu i sommar lägga fram ett underlag som kan användas för ett beslut om en fortsättning av Östersjömiljarden. På utrikesdepartementet, som just nu sköter dessa ärenden, säger man att det inte är helt idealiskt att gå vidare utan att det finns en ordentlig utvärdering av vad som hänt med de två första miljarderna. Ambassadör Berner kommer inte att hinna med någon djup betraktelse, men anledningen till att det nu blivit bråttom är att regeringen vill ha klart sitt förslag till nästa vårbudget. Jan Mosander