Skärpta krav på asylsökande

24 min

Sverige måste kraftigt minska antalet flyktingar. Det säger statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson. Regeringen presenterar nu skärpta krav på asylsökande.

– Jag tror att det kommer att skapa en chockvåg i det medmänskliga Sverige, sa en märkbart tagen Romson under presskonferensen.

Det rör sig om en tillfällig lagstiftning som ska gälla under tre år. Utlänningslagen ska anpassas till EU:s miniminivå.

Kort sammanfattning av några av förslagen:

  • Regeringen inför tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar.
  • Begränsad rätt till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd. 
  • Skärpta försörjningskrav.
  • Övriga skyddsbehövande har inte rätt till uppehållstillstånd.
  • Regeringen vill införa medicinsk åldersbestämning av asylsökande tillämpas 
  • Sverige inför ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.

– Den nuvarande situationen är ohållbar, säger statsminister Stefan Lövén och tillägger att Sverige behöver andrum.

Rätten till anhöriginvandring tidsbegränsas. Bara mycket begränsade undantagsfall tillåts.

Tillfälliga uppehållstillstånd gäller för alla utom kvotflyktingar.

Undantag görs för barn och familjer som registrerats innan de nya reglerna införs. Även försörjningskraven kommer att skärpas.

Åldersbestämning av unga ska införas och ID-kontroller ska införas på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.

– Id-kontroller på samtliga kollektiva färdsätt kommer att införas, säger Åsa Romson, vice statsminister. Det handlar även om tåg och buss över Öresundsbron.

Åsa Romson kunde inte hålla tårarna tillbaka när hon beskrev hur det känns att behöva vidta de här åtgärderna.

– Detta är en kris för människorna i Europa. Jag tror att det kommer att skapa en chockvåg i det medmänskliga Sverige och jag tror att det kommer att skapa en chockvåg i Europa. Nu hoppas jag att Europa kan samla sig, sa hon.

På frågan hur förslagen tagits emot i Miljöpartiet svarade Romson:

– Vi har haft mycket diskussioner i partiet inte minst eftersom många i partiet är så engagerade i det mottagande som pågår just nu. Men vi måste se på hur verkligen ser ut och då krävs ett antal åtgärder. Den här verkligen fanns inte när vi skrev vårt partiprogram eller vårt valmanifest. Jag hoppas att partiet har acceptans att vi måste göra detta, inte minst eftersom vi är i regeringsställning.

Även Stefan Löfven berättade att det var tuffa beslut att fatta.

– Det här är svårt för båda våra partier, sa statsministern.

Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 april.

Nu bjuder regeringen in de partier som tidigare ingick i den så kallade migrationsöverenskommelsen för samtal.