#FamiljUtomlands

Minister: Borde vara möjligt att stödja även dem som vårdar på distans

1:41 min

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll medger att de anhörigvårdare som har sina sjuka närstående utanför Sverige har glömts bort i den svenska lagstiftningen.

Den som vårdar en mycket svårt sjuk närstående kan få så kallad närståendepenning från Försäkringskassan för de dagar man behöver vara borta från sitt arbete.

Men det stödet kan man inte få om ens sjuka närstående bor utanför Sverige och därmed inte är socialförsäkrad i landet.

Det här gäller till exempel en stor grupp sverigefinländare som vårdar sjuka föräldrar i Finland.

Har regeringen uppmärksammat problemet socialförsäkringsminister Annika Strandhäll?  

– Närståendepenningen är i grunden avsedd för att man ska kunna vara tillgänglig för sina närstående i de här svåra stunderna i livet. Sen är jag uppmärksammad på att i de fallen där man har en vårdtagare som inte är försäkrad i svenska socialförsäkringssystemet så blir det tufft när man inte har rätt till den här ersättningen.  

– Varför har inte den som själva är socialförsäkrad i Sverige rätt till närståendepenning bara för att den sjuka bor utanför Sverige? 

– Människor rör sig på ett annat sätt över världen idag och då när det nuvarande regelverket utformades så tog man väl inte höjd för den situationen att man skulle kunna ha ett behov att vårda anhöriga utomlands.

"Oerhört svår situation"

Socialförsäkringsministern har viss förståelse för att den som själv tillhör det svenska socialförsäkringssystemet och betalar skatt här kan uppleva det som orättvist att inte kunna få del av det stödet när den sjuke familjemedlemmen bor i ett annat land.

– Jag har all respekt för att det är en oerhört svår situation i livet, som man möter i det här läget. Och att man också har förväntningar på att vi har system som svarar upp i de här fallen, säger Annika Strandhäll.

– Är du då beredd att ändra på regelverket?

– Vi har just nu en utredning som tittar på svensk social trygghet och försäkringstillhörighet i en internationell värld. Den ska också titta på gränshindersproblematik, som jag tycker att det här är. Vi avvaktar den och tar sedan ett helhetgrepp på den här frågan.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Utredningen ska presenteras för regeringen senast 1 mars 2016.

Det är dock inte säkert att just anhörigvård på distans och närståendepenning i den situationen tas upp i utredningen.

– Kommer regeringen att uppmärksamma frågan även om den inte kommer upp i utredningen?

– Jag skulle vilja svara ja på den frågan. Då är väl utgångspunkten att regeringen idag har som ambition att man som medborgare i något nordiskt land ska kunna röra sig fritt och att vi i så hög grad som möjligt ska kunna ha regelverk som harmonierar på ett bra sätt, säger Annika Strandhäll.

"Borde vara möjligt att få stöd"

Enligt Nordiska rådets informationstjänst Hallå Norden kan den som själv bor i Norge eller Danmark få det stöd som motsvarar närståendepenning även om den sjuka närstående bor till exempel i Sverige.

Hur ser du på att Sverige skiljer sig åt?

– Jag är inte insatt i detaljerna i de andra länderans system men det är ju oerhört svåra situationer som man möter så därför är det rimligt att man har goda möjligheter att vara närvarande vid de här situationerna.

– Så rent principiellt så tycker du att det borde vara möjligt att ge stöd även när den närstående bor utanför Sverige?

– Rent principiellt så tycker jag att det borde vara möjligt men vi får titta på vad utredningen kommer med och se om det behöver tas ytterligare politiska initiativ för att lösa upp den här frågan.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.