Spelkungens automater olagliga

I dag föll en avgörande dom som gäller de tusentals olagliga automatspel som står ute på närbutiker och pizzerior. Malmö Tingsrätt konstaterade att företaget RK Companys spelautomater är att betrakta som olagliga och ska förverkas.

Centralfigur i målet har varit Rade Kotur, ägare av företaget RK Company, med säte i Göteborg. Han har inte stått åtalad, men företaget har varit på rättegången för att få tillbaka sju spelautomater som beslagtogs i januari 2003.

Frågan har gällt huruvida automaterna är spelautomater, eller som Rade Kotur hävdar internetterminaler. På så vis kan företaget nämligen kringgå förbudet mot automatspel, ett förfarande som granskats av P1-programmet Kaliber och Göteborgsposten.

Domen är principiellt viktig då det är den första rättegången där man gör en ordentlig teknisk genomgång av själva automaterna och tekniken bakom.

Och utfallet blev alltså att spelautomaterna är just spelautomater och därmed olagliga. I och med det kommer de beslagtagna automaterna inte att lämnas tillbaka, vilket väntas få konsekvenser på andra håll i landet där liknande förhandlingar är i inledningsfasen.

Fem personer, innehavare av de näringsställen där automaterna stod, dömdes till dagsböter för att ha betalat ut vinster från automaterna.