Överens om biståndspengar till flyktingmottagning

1:48 min

Efter intensiva förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet har regeringen kommit fram till att max 30 procent av biståndsbudgeten kan användas till flyktingmottagning nästa år. 

Det är en ökning med tio procent från dagens nivå på 20 procent, men mindre än vad den socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson talat om.

Enligt biståndsminister Isabella Lövin är regeringen nu överens om ökningen.  
–Regeringen har nu kommit överens om att kostnader för flyktingmottagande inte ska överstiga 30 procent av biståndet.

Finansminister Magdalena Andersson hade bett att Utrikesdepartementet skulle räkna på vad det skulle betyda att ta hela 60 procent av biståndsbudgeten till flyktingmottagning nästa år. Nu stannar det på 30 procent. Det blir cirka 13 miljarder kronor.

Biståndsminister Isabella Lövin är ändå nöjd med att det inte blir mer och att det har satts en gräns vid 30 procent. Det innebär också att Sverige i fortsättningen kommer att använda åtminstone 0,7 procent av biståndet till verkligt bistånd till utvecklingsländer vilket också är FN:s rekommenderade biståndsnivå.

Konsekvenserna av att 13 miljarder kronor kommer att tas till flyktingar nästa år istället för planerade cirka åtta miljarder väntas inte bli så stora säger Isabella Lövin.

–Vi tittar på att kanske skjuta upp inbetalningar och utbetalningar till utvecklingsbanker som Världsbanken,  vi försöker hitta områden där vi inte har intecknade avtal. Så vi vill inte bryta ingångna avtal, vi vill inte avbryta existerande verksamhet.

Viktigt för regeringen har också varit det kommande miljömötet i Paris och att undvika en eventuell svekdebatt med utvecklingsländer och biståndsorganisationer. Och Isabella Lövin säger att t.o.m. FN:s generalsekreterare har uttalat stöd för att Sverige inte ska ta för mycket av det svenska biståndet till flyktingmottagning.

Isabella Lövin igen.

–Det viktiga är nu att Sverige kommer att vara en pålitlig partner, att vi har satt en gräns här nu, för hur mycket vi kan vi kan ta från biståndet, det kommer inte att bli 50 procent, det kommer inte att bli 60 ,70 eller 100 procent utav biståndet. Jag tror att våra samarbetsländer och våra partners andas ut över det beskedet.