Språkcaféer främjar snabbare språkinlärning

1:37 min

Att samtala med andra människor om vardagliga och intressanta ting är viktigt för hur snabbt du utvecklar dina färdigheter i ett nytt språk. 

Att komplettera sin svenskundervisning, också kallat SFI, med att gå på språkcafé eller att träffa en språkvän är bra för språkutvecklingen. Det menar Qarin Franker, lektor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet.

– Just de här mötena och att samtala tillsammans om angelägna teman som man utgår tillsammans ifrån, det är ju precis det som gynnar den språkliga inlärningen, förklarar hon.

Men ett språkcafé kan ge mer än bara språklig utveckling. Det kan även påverka hur snabbt du anpassar dig till ett nytt samhälle.

– Man lär sig mycket om kulturen också, språket är ju bärare av kultur. Man kan till exempel lära sig hur man är artig, säger Qarin Franker.

Sedan ungefär ett år tillbaka finns ett språkcafé i Nossebro. Nour är en av dem som ofta är där.

– Det är jättebra, säger hon.