Dagsböter för Rhoca-Gil VD

Tingsrätten i Ängelholm dömde i dag VD:n för det företag som levererade tätningsmedlet Rhoca-Gil till tunnelbygget genom Hallandsåsen.

VD:n Lars Wester döms till 90 dagsböter à 650 kronor.Tingsrätten fäller honom för att ha brutit mot Kemikalieinspektionens föreskrifter.Det gäller märkning av och produktinformation om det giftiga tätningsmedlet.

Bland annat saknades information om vilka nervskador tätningsmedlet kunde ge upphov till.Dessutom uppgavs medlet innehålla mindre än hälften så mycket av det cancerframkallande ämnet akrylamid som det i själva verket gjorde.

Det var sedan Skanska fått stora problem med vattenläckage i tunnlarna som företaget beslöt att använda Rhoca-Gil som tätningsmedel. I oktober 1997 stoppades tunnelbygget efter larm om att akrylamid hittats i vattentäkter i området. Tunnelarbetare skadades, dricksvattenbrunnar förstördes, kor fick avlivas och fiskar dog.

Själv är Lars Wester ovillig att lämna någon kommentar om tingsrättens utslag. Till TT säger han att han ska studera domen tillsammans med sin advokat Barbara Segesvary innan han beslutar sig för att antingen acceptera eller överklaga den.

Segesvary är också försiktig i sina kommentarer men utesluter inte ett överklagande till hovrätten.

- Jag har inte läst mer än själva domslutet men min spontana reaktion är att detta måste prövas igen. Men i det beslutet är flera personer inblandade, och därför får vi vänta och se, säger hon.

Under förhandlingen vittnade Wester om att det var huvudkontoret i Frankrike som ansvarade för märkningen och produktinformationen. Det svenska företaget fungerade enbart som säljbolag för tätningsmedlet.

Själv hade han ingen befogenhet att ändra på produktbladen, även om han hade möjlighet att göra tillägg för att gå de svenska föreskrifterna till mötes.

- Något besviken är jag väl - jag trodde att rätten skulle ta mer hänsyn till vad som kom fram under rättegången. Det hade varit kul att få veta vad tingsrätten anser att han skulle ha gjort, säger Segesvary.