Landstingsfullmäktige antog budgeten - besparingarna ska genomföras

1:29 min

Landstingsfullmäktige i Värmland har beslutat att anta den budget som innebär att mellanvårdsplatserna blir kvar och besparingarna genomförs. Totalt ska 380 miljoner kronor sparas, och omkring 300 årsarbeten dras in.

– Vi är i en situation då vi har högre kostnader än de intäkter vi har. Det är därför vi nu genomför ett stort och mödosamt arbete med att hålla igen på våra kostnader, säger Fredrik Larsson (M) landstingsråd.

Oppositionsrådet Ulric Andersson (S) är inte förvånad över att det förslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade in för några dagar sedan inte röstades igenom. Det budgetförslaget gick ut på att 180 miljoner kronor skulle tas ur fonder som satts av till framtida pensioner. Istället för att göra besparingar på 380 miljoner kronor skulle summan då ha hamnat på 200 miljoner.

Ulric Andersson är besviken över att Värmlandssamverkan, som de styrande partierna kallar sig, inte har bjudit in till diskussioner utanför ordinarie mötestid.

– Värmlandssamverkan har inte vid ett enda tillfälle tagit kontakt för att försöka få klarhet i hur vi menar eller se vad vi kan göra tillsammans. De har kört sitt eget race. Vid den här tiden nästa år tror jag att vi kommer att ha ett gigantiskt underskott ändå, tyvärr, säger Ulric Andersson.

Värmlandssamverkans förslag till budget fick 39 röster. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag fick 36 röster. Fem ledamöter avstod från att rösta och en ledamot var frånvarande.

Ett enigt landstingsfullmäktige beslutade även att behålla landstingsskatten på 11,20 kronor.